GPP Varna Logo
Геология, Проектиране и Проучване АД EnglishEnglish
Начало
История
Услуги
Оборудване
Портфолио
Партньори
Контакти
 
 
 

История

История на геологията във Варна - ГПП АДГПП АД - Варна е основана през 1949 като комплексна геологична експедиция имаща за цел геоложкото изследване и проучване на Варненския регион. В своята дълга половинвековна история на активност, въпреки многобройните реорганизации, компанията успя да съхрани придобитите през тези години богати традиции в областта.

Първите сондажни работи са проведени в околностите на Старо Оряхово, Горен Близнак, Приселци, Варна, Тюленово, Калиакра, Камен бряг. Директно насочени в търсене на залежи на нефт и газ те доведоха до първото откритие на нефт през май, 1951.

Компанията участва с голям обем изследвания при оценката на нови запаси на каолина в Шумен, Разград, Русе и Силистра.

Стотици сондажи са направени в североизточна България за питейна и промишлена вода. През 1963 година след откриването на Добруджанския въгленосен басейн са направени значителни количества сондажи на дълбочина 1800-2000м.

Най-дълбокия сондаж в България е направен от специалисти на дружеството - Р-2 Букак, с обща дълбочина 6038м.

Element