Геология, Проектиране и Проучване АД
052 630 481
0888 370 626
office@gppvarna.com

За нас

ГПП АД - Варна е основана през 1949 като комплексна геологична експедиция имаща за цел геоложкото изследване и проучване на Варненския регион. В своята дълга половинвековна история на активност, въпреки многобройните реорганизации, компанията успя да съхрани придобитите през тези години богати традиции в областта.

В настоящият момент дружеството разполага с над 100 души квалифициран персонал, както и сондажни инженери и геолози с над 30 годишен опит в областта на водното и нефтеното сондиране.