Геология, Проектиране и Проучване АД
052 630 481
0888 370 626
office@gppvarna.com

Сондиране за нефт и газ

През последните 20 години фирмата е изградила повече от 10 проучвателни сондажа за нефт и газ в България.

Сондиране за вода

През последните 20 години фирмата е изградила повече от 1000 сондажа за питейни и термални води в България и чужбина.

Дълбочините на сондажите варират от 20м до 2000м с диаметър от 190мм до 600мм.

Сондажите за вода могат да бъдат обсадени със стоманени тръби или ПВЦ сертифицирани за питейни нужди.

Инженерно-геоложки изследвания

  • Ядково сондиране с диаметър на ядката до 100мм и дълбочина до 1000м. Разполагаме с богато разнообразие от едностенни, двустенни и извлекаеми борни, производство на Cristensen и Atlas Copco.
  • Лабораторни анализи в нашата физико-химична лаборатория.
  • SPT пенетрация на фирма FRASTE
  • CPT тест на фирма Geotech

За нас

ГПП АД - Варна е основана през 1949 като комплексна геологична експедиция имаща за цел геоложкото изследване и проучване на Варненския регион. В своята дълга половинвековна история на активност, въпреки многобройните реорганизации, компанията успя да съхрани придобитите през тези години богати традиции в областта.

В настоящият момент дружеството разполага с над 100 души квалифициран персонал, както и сондажни инженери и геолози с над 30 годишен опит в областта на водното и нефтеното сондиране.