Геология, Проектиране и Проучване АД
052 630 481
0888 370 626
office@gppvarna.com

Проекти

 • сондаж за разсол Р-48, "Провадсол"ЕАД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, дълбочина 2000м.
 • сондаж за разсол Р-49, "Провадсол"ЕАД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, дълбочина 2000м.
 • сондаж за вода ТК-1, Община Балчик, гр.Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, дълбочина 50м.
 • сондаж за вода ТК-2, "ЪПСТРИЙМ ДЖЕОЛОДЖИ КОНСУЛТИНГ", гр.Долни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен, дълбочина 200м.
 • сондаж за вода ТК-1, РС БИЛД ООД, с.Разделна, гр. Девня, обл. Варна, дълбочина 495м.
 • сондаж за вода ТК, ЕТ "Васил Григоров", гр. Каварна, обл. Добрич
 • сондаж за вода ТК, "ДИВЕС ПЛЮС" ЕООД, с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна с дълбочина 650м.
 • сондаж за вода ТК, "Планекс" ЕООД, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна с дълбочина 120м.
 • сондаж за вода ТК, Община Балчик, гр. Балчик, обл. Добрич с дълбочина 50м.
 • сондаж за минерална вода Р-209х, "ИСУ-Иневст" ЕАД, гр. Варна с дълбочина 1960м.
 • сондаж за вода ТК, "Исторически парк" АД, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна с дълбочина 551м.
 • сондаж за вода Р-200х, "Тракия Строй Инвест" ЕООД, гр. Нови Пазар, обл. Шумен с дълбочина 601м.
 • сондаж за вода ТК, "СТАРТ", гр.Добрич с дълбочина 90м.
 • сондаж за вода ТК, "Подем ЖМ" ООД , с. Здравец с дълбочина 150м.
 • сондаж за вода, ЕТ "Ийст Агро-Григор Григоров, гр. Варна с дълбочина 130м.
 • сондаж за вода ТК, ЕТ"Милица-88-Христо Христов", гр.Шабла с дълбочина 64м.
 • сондаж за вода, PROJECT DYNAMIC S.A. , гр.Хрисополи Гърция с дълбочина 750м.
 • сондаж за вода, PROJECT DYNAMIC S.A. , гр.Хрисополи Гърция с дълбочина 750м.
 • сондаж за вода, PROJECT DYNAMIC S.A. , гр.Хрисополи Гърция с дълбочина 750м.
 • сондаж за вода ТК, "Кооперация Изток", гр. Шабла с дълбочина 50м.
 • сондаж за минерална вода Р-33а, "Бялата лагуна"АД, с.Топола с дълбочина 1000м.
 • сондаж за вода ТК "ЗГП-България"АД, гр.Каспичан с дълбочина 24м.
 • сондаж за вода ТК ЕТ"В.Григоров-Балчик", гр.Балчик с дълбочина 80м.
 • сондаж за вода ТК "Бовел България"ЕООД, с.Българево с дълбочина 95м.
 • сондаж за вода ТК "Чакрини 1991"ЕООД, с.Българево с дълбочина 75м.
 • сондаж за вода ТК "Александър78"ЕООД, с.Българево с дълбочина 84м.
 • сондаж за вода ТК ЕТ"Ланд дизайн-Марияна Драганова", с.Китка с дълбочина 100м.
 • сондаж за вода С-1А "Водоснабдяване и каналидация"ООД, с.Сенокос с дълбочина 72м.
 • сондаж за вода ТК СНЦ"Упрвление на отпадъците Регион Добрич", с.Стожер с дълбочина 92м.
 • сондаж за вода ТК ЗПК"Генерал Кантарджиево", с.Генерал Кантарджиево с дълбочина 95м.
 • сондаж за вода ТК "Екарагро-2002"ЕООД, с.Езерово с дълбочина 125м.
 • сондаж за вода ТК ЕТ"В.Григоров-Могилище", с.Могилище с дълбочина 167м.
 • сондаж за вода ТК Кооперация "Гурково", с.Гурково с дълбочина 75м.
 • сондаж за вода ТК, ЗК "Янтар", с.Пролез с дълбочина 90м.
 • сондаж за вода ТК "Легра"ООД, с.Садово с дълбочина 200м.
 • сондаж за вода ТК "Мелроуз Рисорсиз България"ЕООД, гр.Варна с дълбочина 121м.
 • сондаж за вода ТК, "Хелт Енд Уелнес"АДСИД, КК"Св.Св.Константин и Елена" с дълбочина 50м.
 • сондаж за вода ТК "Сен Гобен Констракшън Продъктс България"ЕООД, с.Изворско с дълбочина 54м.
 • сондаж за минерална вода Р-199х "Албена"АД, гр.Балчик с дълбочина 1000м.
 • сондаж за вода ТК, Прайм Булгар Агро, с.Българево с дълбочина 70м.
 • сондаж за вода ТК - 1 Игнатиево, Булминерал, гр. Игнатиево с дълбочина 200м.
 • сондаж за минерална вода Г3Д5, фирма „ЕКО ОАЗА”, Македония с дълбочина от 1050м.
 • сондаж за вода ТК – 1, фирма „Русгеоком” АД – с.Рогозина с дълбочина от 460м.
 • сондажи за вода ТК-6а,ТК-7а, ТК-8а, „ВиК Варна” ООД с обща дълбочина от 480м.
 • сондажи за вода ТК- Гурково и Пряспа за фирма „Еко Агро” АД с обща дълбочина от 187м.
 • сондаж за вода ТК-1 Чайка, за фирма „Чайка” АД – гр.Варна с дълбочина от 31м.
 • сондаж за минерална вода Д1Д2, фирма „Геотерма”, Македония с дълбочина от 650м.
 • сондаж за вода ТК - 1 фирма „СОК Камчия” ЕАД – к.к.Камчия с дълбочина от 270м.
 • сондаж за вода ТК – 1 Лукойл за фирма „Стройком” ООД – гр.Варна с дълбочина от 160м.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Со Ла Ре” АД с обща дълбочина от 140 л.м.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „ЗСК” – гр.Варна с обща дълбочина от 160 л.м.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „MIG” – гр.Байа, Румъния с обща дълбочина от 60 л.м.
 • сондаж за минерална вода Р - 184х, фирма „Екопроект–С” ООД с.Рогачево с дълбочина от 1200м.
 • сондаж за минерална вода 4ЕБ4, фирма „Геотерма”, Македония с дълбочина от 850м.
 • сондаж за вода С - 2х фирма „Сердика Имоти” ООД - с.Рогачево с дълбочина от 160м.
 • сондаж за вода С - 2х фирма „НВТ - Инвест” ООД - с.Приселци с дълбочина от 160м.
 • насочени инжекционни сондажи за фирма „Уиндкрафт Симондсфелд БГ” АД
 • изграждане на сондажи за собствен мониторинг с обща дълбочина от 50м. на фирма „Девня Цемент"АД-гр.Девня.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Полимери” АД – гр.Девня.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Еко-Флуид” ООД – гр.Добрич
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Бон-Марин” АД – гр.Варна
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Газтрейд” – гр.София (суша и езеро)
 • проучвателен сондаж за нефт и газ Р-1 Гурково, фирма „Енергоресурс" ООД с дълбочина от ЗЗ00м.
 • изпитание на проучвателен сондаж за нефт и газ Р -1 Вранино, фирма „СБМ - България" ООД на дълбочина от 2200м.
 • сондаж за минерална вода Р - 182х спа комплекс "Eurosilex" с дълбочина от 1400м.
 • проектиране и изграждане на сондажи за собствен мониторинг с обща дълбочина от 130м. на фирма „Полимери" АД-гр.Девня.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Скандинав Констръкшън” ООД – гр.Бяла с обща дълбочина от 130 л.м.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Британия Инвестмънс” ООД – с.Кичево с обща дълбочина от 60 л.м.
 • проучвателен сондаж за нефт и газ Р-1 Равнец, фирма „Енергоресурс" ООД с дълбочина от 3500м.
 • сондаж за минерална вода Р-177х голф игрище "Lighthouse" — гр.Балчик с дълбочина от 1100м.
 • сондаж за вода ''SET" АД - гр.Русе с дълбочина от 140м.
 • сондаж за вода С - 2х фирма „Грийн Парк" ООД - с.Рогачево с дълбочина от 110м.
 • сондаж за вода C - 4х фирма „Планекс" ООД - гр.Каварна с дълбочина от 70м.
 • сондаж за вода С - 8х фирма „Иглика-83" ООД - с.Игнатиево с дълбочина от 200м.
 • проектиране и изграждане на сондажи за собствен мониторинг с обща дълбочина от 130м. на фирма „Тракия Глас" АД - гр.Търговище.
 • инженер-геоложко проучване за фирма „Агрополижим” АД – гр.Девня
 • сондаж за минерална вода Р -178х голф игрище "Black See Rama" с дълбочина от 1200м.
 • инженерно-геоложко проучване на голф игрище „Black See Rama".
 • проектиране и изграждане на сондажи за собствен мониторинг с обща дълбочина от 110м. на фирма „Солвей Соди" АД - гр.Девня.